Om oss

Mye skjer i Lørenskog og Lørenskog IF har sett behovet for å publisere et magasin med fokus på lesevennlig og godt innhold om utviklingsplaner og gode tilbud i Lørenskog.

Det finnes for tiden ingen trykte gratismedier som dekker hele Lørenskog. Derfor har Lørenskog Idrettsforening satt seg fore å dekke dette hullet. Vår ambisjon er å kunne utgi magasiner regelmessig, minimum to utgivelser pr. år.

Magasinet skal bære preg av og være et «handelsstandsmagasin» med aktuelt lesestoff av interesse for innbyggerne. Lørenskog kommune har omfavnet prosjektet og bidrar med innhold til magasinet, alt fra relevant kommunal informasjon til turstier og kulturtilbud.

Næringsdrivende, utbyggere eller andre med interesse av å nå frem til befolkningen med sitt budskap, inviteres til å annonsere i #iLørenskog.